Case Flip

De Case Flip is Turbo sessie waarbij een case geflipt wordt.

In de Case Flip, nemen we als uitgangspunt een concrete uitdaging waar het bedrijf op dit moment voor staat. Vervolgens laten we creativiteit los om deze case naar een kans om te buigen / om te denken / op te lossen / buiten de box te plaatsen of op een andere manier zodanig vorm te geven dat er een doorbraak plaats vind.

De Case Flip zal een doorbraak betekenen voor vastgelopen processen en trajecten. Tijdens de Case Flip, wordt de case/uitdaging in zeer korte tijd letterlijk alle kanten uit geflipt, ondersteboven gezet, uitgerekt, van alle kanten bekeken en betast, binnenstebuiten gekeerd, bevraagd en door elkaar geschut. Als resultaat daarvan rollen er diverse kansen, mogelijkheden, ingangen en nieuwe richtingen uit die binnen het bedrijf als revolutionair en vernieuwd zullen worden ervaren.

Mogelijke uitdagingen kunnen liggen op het gebied van:

  • Productontwikkeling
  • Verandertrajecten
  • Communicatiestructuren
  • Bedrijfsprocessen
  • Marketing
  • Mechanische oplossingen

De Case Flip duurt over het algemeen 1 – 2 uur.

Om deze korte tijd te bewaken moet vooraf een heldere probleemstelling gepositioneerd worden. Hierover is vooraf contact, zodat deze probleemstelling juist is.

De Case Flip wordt bij voorkeur met 3 of 4 mensen gedaan waarbij 2 – 5 mensen de grens is. Dit kunnen directieleden, boardleden of technisch inhoudelijke mensen zijn.

De Case Flip gebeurt op basis van No Cure – No Pay. Indien achteraf wordt besloten dat de caseflip niet ruimschoots de waarde ervan heeft overtroffen, dan worden er simpelweg geen kosten in rekening gebracht.

Wilt u een uitdaging binnen uw organisatie flippen en daarmee een doorbraak realiseren, zonder enig financieel risico te lopen? Neem dan contact op middels onderstaand formulier.

 

[ hier komt nog een formulier ]